Versorgingsoord

Ons doelstelling is om huisvesting en ‘n ondersteunende versorgingsdiens te bied aan verswakte en sorgbehoewende ouer persone volgens wetlike bepalings en aanvaarbare minimum norme en standaarde.  Kontak ons gerus

 

Dienssentrum

Ons doelstelling is om deur middel van skakeling, netwerke, koordinering en versorging die geintegreerde dienslewering aan ouer en gestremde persone te ontwikkel en te bevorder volgens wetlike bepalings en aanvaarbare minimum norme en standaarde.

 

Speelskool

Ons doelstelling is om ‘n koesterende, omgee en veilige omgewing te skep waarin kinders fisies gesond, geestelik waaksaam en emosioneel bevoeg kan wees; en waarbinne hulle kan leer en optimaal ontwikkel.

 

Tuis Versorgingsdiens

Die Gemeenskaps Gesondheidswerkers voorsien families van die basiese versorgings instruksies.